5/10/13

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα (meteorite)

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα

... meteorite (μετήορα'ι'τ) μετεωρίτης, μετεωρόλιθος<μετέωρος-meteoritical-meteoritically-meteoritics (μετηορίτικς) μετεωρολογία, η μελέτη των ουράνιων σωμάτων meteorize (μετήορα'ι'ζ) εξατμίζω,2.αστράπτω, λάμπω