24/10/13

Σελήνη Κενής Πορείας Νοέμβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Νοέμβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/11:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02/11 από 14:47 έως 19:35
 03/11δεν έχουμε Σ.Κ/Π

04/11από 06:23 έως 22:14
05/11από 18:48 έως αύριο
06/11από χθες έως 23:44
07/
11δεν έχουμε Σ.Κ/Π
08/11από 09:39 έως αύριο
  09/11από χθες έως 01:30
10/11: από 07:57 έως αύριο

  11/11: από χθες έως 04:36
12/11από 16:34 έως αύριο
13/11: από χθες έως 09:39
14/
11: από 22:57 έως αύριο
15/11: από χθες έως 16:49
16/11 δεν έχουμε Σ.Κ/Π
17/11 από 17:16 έως αύριο

  18/11: από χθες έως 02:07
19/11: από 17:59 έως αύριο
20/11: από χθες έως 13:23
 21/11: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22/11: από 09:11 έως αύριο
23/11από χθες έως 01:56
24/11: από 10:59 έως αύριο 

  25/11: από χθες έως 14:11
  26/11δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
27/11: από 13:44 έως αύριο
28/
11: από χθες έως 00:00
  29/11από 13:14 έως αύριο 
30/11: αύριο έως 06:03