16/10/13

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα Eucharist (γιούκαριστ)

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα

Eucharist (γιούκαριστ) Θεία Ευχαριστία, Θεία Μετάληψη 

ευχαριστία ευγνωμοσύνη < ευ + χάρις ευγνωμοσύνη 

 Eucharistic,  Eucharistical (γιουκαρίστικ, - καλ) ο 

αναφερόμενος στη Θεία Ευχαριστία