22/10/13

Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ Alterscope, σε μια βιωματική παρουσίαση ...
Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ ALTERSCOPE, σε μια βιωματική παρουσίαση με διαλογισμό, σύνδεση με το μάντραμ των αρχών του ρέικι και άνοιγμα της καρδιάς. Θα μιλήσουμε για τα δώρα του ρέικι σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μας που βιώνουμε καθημερινά όσοι ασκούμαστε σ’ αυτό.


Θα αναλύσουμε:


  • Τι είναι ρέικι και τι δεν είναι

  • Γιατί είναι ένα θαυμαστό εργαλείο για τον σύγχρονο άνθρωπο

  • Το ρέικι στα νοσοκομεία

  • Το ρέικι ως βάση των θεραπευτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

  • Σχολές, δάσκαλοι, βαθμοί

  • Το ρέικι και τα ενεργειακά περιβλήματα του ανθρώπου

  • Το κάντζι, η βαθύτερη ανάλυσή του και η ιερή τέχνη της καλλιγραφίας

  • Η τέχνη της θεραπείας μέσω της επιθέσεως των χεριών και μέσω της συμπαντικής ζωτικής ενέργειας σε αρχαίους πολιτισμούς (Αίγυπτος, αρχαία Ελλάδα, εγγύς Ανατολή, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία, Καχούνας)

  • Ρέικι, ο φωτεινός δρόμος για το πέρασμα στη Νέα Γη και ο συντονισμός με τις νέες ενέργειες


Τέλος, σας καλούμε να μοιραστούμε το όραμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ρέικι, που σήμερα αριθμεί 400 μέλη απ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τους σκοπούς και τις δράσεις του.

Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τη μεγάλη οικογένεια ρέικι της βόρειας Ελλάδας και να μοιραστούμε, να απλώσουμε και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το δέντρο και τα δώρα του ρέικι.


Την ομιλία θα πραγματοποιήσουν:

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, reiki master teacher, ταμίας του Συλλόγου, συντάκτης και σύμβουλος ολιστικής αστρολογίας.

Φιλίτσα Κόρμπα, reiki master teacher, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, συγγραφέας και πολιτικός επιστήμων.

http://www.syllogosreiki.gr/19-articles/prosexws/90-altescop-30-11-01-12
περισσότερες πληροφορίες:http://www.alterscope.gr/