16/10/13

Οι διαλέξεις κατά την διάρκεια των CERN Open Days για το 2013 είναι διαθέσιμες μέσω του YouTube.

CERN Open Days 2013Οι διαλέξεις κατά την διάρκεια των CERN Open Days για το 2013 είναι διαθέσιμες μέσω του YouTube. 

Η θεματολογία είναι ευρεία και καλύπτει μεταξύ άλλων την απαρχή του διαδικτύου, την ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, τα πειράματα αντιύλης και τον Μεγάλο Ανιχνευτή Αδρονίων. 

Κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει σύνδεσμος για την παρουσίαση και των διαφανειών των ομιλητών.