5/10/13

Ανήσυχη νέα Σελήνη στο Ζυγό στις 03:34 (05/10/2013) από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Ανήσυχη νέα Σελήνη στο Ζυγό στις 03:34 

(05/10/2013)

από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Νέα Σελήνη στην 11,56 του Ζυγού 

Η Σελήνη στο 2ο δεκαήμερο του Ζυγού
Η Σελήνη σε απόσταση 30 μοιρών από τον Κρόνο στις 00:52

Η Σελήνη σε απόσταση 45 μοιρών από την Αφροδίτη στις 03:40

Ο Κρόνος σε απόσταση 150 μοιρών από τον Ουρανό στις 07:45

Η Σελήνη σε απόσταση 135 μοιρών από τον Ποσειδώνα στις 14:22

Ο Άρης σε απόσταση 135 μοιρών από τον Πλούτωνα στις 17:00
Η Σελήνη σε αντίθεση με τον Ουρανό στις 00:57


Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Ήλιο με τον Ήλιο  στις 03:35

Η Σελήνη σε τετράγωνο με το Δία στις 15:50

Η Αφροδίτη σε αντιπαραλληλία με το Δία στις  23:30Δείτε ακόμα