2/4/24

Ολική Έκλειψη Ηλίου! 08/04

Η 2η έκλειψη της χρονιάς, γίνεται στον άξονα των διαπροσωπικών σχέσεων. Αφορά τις συνήθειες μας μέσα στην καθημερινότητα. Εργασιακά θέματα, τρόπος αντίληψης και φιλοσοφίας, …γίνονται το κεντρικό θέματα συζήτησης. Καλείται …ο κάθε ένας από εμάς να βρει τα προσωπικά του όρια. Ζητούμενο είναι η σύνθεση …και η κατανόηση της άλλης πλευράς. 

(Εγώ-Εμείς)


Προϋπόθεση: Να βρούμε την ταυτότητά μας και τα προσωπικά μας όρια.

Στόχος: Να κάνουμε την κατάλληλη σύνθεση.

Πρόταση: Να βάλουμε συλλογικούς στόχους.

Παγίδα: Αποπροσανατολισμός στόχου.

Ευκαιρία: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα!
22/3/24

Ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα, 2010 – 2090.

 

Ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2010 – 2090)


Ἔτος

*

Νέο Ἡμερολόγιο

Παλαιὸ Ἡμερολόγιο

2010

4 Ἀπριλίου

22 Μαρτίου

2011

24 Ἀπριλίου

11 Ἀπριλίου

2012

*

15 Ἀπριλίου

2 Ἀπριλίου

2013

5 Μαΐου

22 Ἀπριλίου

2014

20 Ἀπριλίου

7 Ἀπριλίου

2015

12 Ἀπριλίου

30 Μαρτίου

2016

*

1 Μαΐου

18 Ἀπριλίου

2017

16 Ἀπριλίου

3 Ἀπριλίου

2018

8 Ἀπριλίου

26 Μαρτίου

2019

28 Ἀπριλίου

15 Ἀπριλίου

2020

*

19 Ἀπριλίου

6 Ἀπριλίου

2021

2 Μαΐου

19 Ἀπριλίου

2022

24 Ἀπριλίου

11 Ἀπριλίου

2023

16 Ἀπριλίου

3 Ἀπριλίου

2024

*

5 Μαΐου

22 Ἀπριλίου

2025

20 Ἀπριλίου

7 Ἀπριλίου

2026

12 Ἀπριλίου

30 Μαρτίου

2027

2 Μαΐου

19 Ἀπριλίου

2028

*

16 Ἀπριλίου

3 Ἀπριλίου

2029

8 Ἀπριλίου

26 Μαρτίου

2030

28 Ἀπριλίου

15 Ἀπριλίου

2031

13 Ἀπριλίου

31 Μαρτίου

2032

*

2 Μαΐου

19 Ἀπριλίου

2033

24 Ἀπριλίου

11 Ἀπριλίου

2034

9   Ἀπριλίου

27 Μαρτίου

2035

29 Ἀπριλίου

16 Ἀπριλίου

2036

*

20 Ἀπριλίου

7 Ἀπριλίου

2037

5 Ἀπριλίου

23 Μαρτίου

2038

25 Ἀπριλίου

12   Ἀπριλίου

2039

17 Ἀπριλίου

4 Ἀπριλίου

2040

*

6 Μαΐου

23 Ἀπριλίου

2041

21 Ἀπριλίου

8 Ἀπριλίου

2042

13 Ἀπριλίου

31 Μαρτίου

2043

3 Μαΐου

20 Ἀπριλίου

2044

*

24 Ἀπριλίου

11 Ἀπριλίου

2045

9 Ἀπριλίου

27 Μαρτίου

2046

29 Ἀπριλίου

16 Ἀπριλίου

2047

21 Ἀπριλίου

8 Ἀπριλίου

2048

*

5 Ἀπριλίου

23 Μαρτίου

2049

25 Ἀπριλίου

12 Ἀπριλίου

2050

17 Ἀπριλίου

4 Ἀπριλίου

2051

7 Μαΐου

24 Ἀπριλίου

2052

*

21 Ἀπριλίου

8 Ἀπριλίου

2053

13 Ἀπριλίου

31 Μαρτίου

2054

3 Μαΐου

20 Ἀπριλίου

2055

18 Ἀπριλίου

5 Ἀπριλίου

2056

*

9 Ἀπριλίου

27 Μαρτίου

2057

29 Ἀπριλίου

16 Ἀπριλίου

2058

14 Ἀπριλίου

1 Ἀπριλίου

2059

4 Μαΐου

21 Ἀπριλίου

2060

*

25 Ἀπριλίου

12 Ἀπριλίου

2061

10 Ἀπριλίου

28 Μαρτίου

2062

30 Ἀπριλίου

17 Ἀπριλίου

2063

22 Ἀπριλίου

9 Ἀπριλίου

2064

*

13 Ἀπριλίου

31 Μαρτίου

2065

26 Ἀπριλίου

13 Ἀπριλίου

2066

18 Ἀπριλίου

5 Ἀπριλίου

2067

10 Ἀπριλίου

28 Μαρτίου

2068

*

29 Ἀπριλίου

16 Ἀπριλίου

2069

14 Ἀπριλίου

1 Ἀπριλίου

2070

4 Μαΐου

21 Ἀπριλίου

2071

19 Ἀπριλίου

6 Ἀπριλίου

2072

*

10 Ἀπριλίου

28 Μαρτίου

2073

30 Ἀπριλίου

17 Ἀπριλίου

2074

22 Ἀπριλίου

9 Ἀπριλίου

2075

7 Ἀπριλίου

25 Μαρτίου

2076

*

26 Ἀπριλίου

13 Ἀπριλίου

2077

18 Ἀπριλίου

5 Ἀπριλίου

2078

8 Μαΐου

25 Ἀπριλίου

2079

23 Ἀπριλίου

10 Ἀπριλίου

2080

*

14 Ἀπριλίου

1 Ἀπριλίου

2081

4 Μαΐου

21 Ἀπριλίου

2082

19 Ἀπριλίου

6 Ἀπριλίου

2083

11 Ἀπριλίου

29 Μαρτίου

2084

*

30 Ἀπριλίου

17 Ἀπριλίου

2085

15 Ἀπριλίου

2 Ἀπριλίου

2086

7 Ἀπριλίου

25 Μαρτίου

2087

27 Ἀπριλίου

14 Ἀπριλίου

2088

*

18 Ἀπριλίου

5 Ἀπριλίου

2089

1 Μαΐου

18 Ἀπριλίου

2090

23 Ἀπριλίου

10 Ἀπριλίου


Τὰ δίσεκτα ἔτη διαθέτουν *