16/10/13

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Marshall Rosenberg - Μέρος 1ο