21/10/13

Ανάδρομος Ερμής (χάρτης)

Σήμερα 21 Οκτωβρίου στις 13:29 μ.μ, 

ο Ερμής σε ανάδρομη θέση, 

έως κ τις 10 Νοεμβρίου