15/11/13

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα Εurope (γιούροπ)

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα

Εurope (γιούροπ) Ευρώπη < Ευρώπη θυγατέρα του 

Φοίνικα και της Τηλεφάσσης, που αρπάχτηκε από το Δία

 που είχε μεταμορφωθεί σε ταύρο και την οδήγησε στην

 Κρήτη !


European (γιουροπήαν) Ευρωπαίος Europeanism 

 (γιουροπήανιζμ) Ευρωπαισμός Europeanization 

(γιουροπηανιζέησον) εξευρωπαισμός Europeanize 

(γιουροπήανάιζ) εξευρωπαίζω Europium (γιουπόπηουμ)


Ευρώπιο, μεταλλικό στοιχείο