6/11/13

Γεφυρώνω τώρα – χθες Ξεκλειδώνοντας μορφές από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου και τη Μαρία Κολλιού

Επιλογή φωτογραφίας, αποτύπωση κειμένου
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Μαρία Κολλιού