6/11/13

Τρομοκράτης μα τρανός, Επανάληψη ουδενός από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου και τη Μαρία Κολλιού


Επιλογή φωτογραφίας, αποτύπωση κειμένου
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Μαρία Κολλιού