5/11/13

Φτερωτέ θεραπευτή, Πολυποίκιλη αρετή από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου και τη Μαρία Κολλιού

Επιλογή φωτογραφίας, αποτύπωση κειμένου, 
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Μαρία Κολλιού