27/11/13

Σελήνη Κενής Πορείας Δεκέμβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Δεκέμβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/12:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02/12 από 03:34 έως 08:31
 03/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
04/12από 05:54 έως 08:49
05/12 δεν έχουμε Σ.Κ/Π
06/12από 07:31 έως 08:53
07/
12από 14:11 έως αύριο

08/12από χθες έως 10:34
  09/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
10/12: από 08:41 έως 15:05  
11/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
12/12από 17:37 έως 22:40
13/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
14/
12δεν έχουμε Σ.Κ/Π

15/12από 04:54 έως 08:41
16/12 δεν έχουμε Σ.Κ/Π
17/12 από 11:28 έως 20:17
  18/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
19/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
20/12: από 06:37 έως 08:48
 21/12: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 22/12: από 15:25 έως 21:19
23/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
24/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  25/12: από 05:55 έως 08:17
  26/12δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
27/12: από 13:00 έως 15:58
28/
12δεν έχουμε Σ.Κ/Π

  29/12από 15:54 έως 19:37 
30/12: από 13:36 έως αύριο
31/12: χθες έως 20:01