7/11/13

Αμπελοφιλοσοφία, παραμύθι με μαγεία, Ένα δέλτα δυνατό, με εκπρόσωπο θεό από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου και τη Μαρία Κολλιού


Επιλογή φωτογραφίας, αποτύπωση κειμένου,
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Μαρία Κολλιού