23/11/13

Η σκέψη της ημέρας !
Παύση ολοκλήρου αντιστοιχεί σ ένα ολόκληρο μέτρο χωρίς νότες.

Έτσι είναι στα ολόκληρα, σωπαίνεις.


Από την Ευαγγελία Θαλασσινή