5/11/13

Ασημένιο σ’ αγαπώ, Νιώθω, θέλω ουρανό. Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου και τη Μαρία Κολλιού


Επιλογή φωτογραφίας, αποτύπωση κειμένου
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Μαρία Κολλιού