29/11/14

Σελήνη Κενής Πορείας, Δεκέμβριος 2014, Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Δεκέμβριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενής πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*.

*(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)01 Δεκεμβρίου: από χθες έως 03:14
02 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03 Δεκεμβρίου: από 04:42 έως 07:15
04 Δεκεμβρίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
05 Δεκεμβρίουαπό 08:45 έως 12:28
06 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
07 Δεκεμβρίουαπό 11:52 έως 19:34

08 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  09 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
10 Δεκεμβρίουαπό 02:14 έως 05:14
11 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
12 Δεκεμβρίου από 14:48 έως 17:19
13 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
14 Δεκεμβρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π

15 Δεκεμβρίουαπό 04:11 έως 06:05
16 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
17 Δεκεμβρίουαπό 07:40 έως 16:52
  18 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
19 Δεκεμβρίουαπό 23:11 έως 23:55
20 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21 Δεκεμβρίου: από 14:35 έως αύριο

 22 Δεκεμβρίου: από χθες έως 03:25
23 Δεκεμβρίουαπό 05:17 έως αύριο
24 Δεκεμβρίουαπό χθες έως 04:52
  25 Δεκεμβρίουαπό 17:11 έως αύριο
  26 Δεκεμβρίουαπό χθες έως 06:07
27 Δεκεμβρίου17:44 έως αύριο
28 Δεκεμβρίου:από χθες έως 08:35

29 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
30 Δεκεμβρίου: από 02:46 έως 12:56
31 Δεκεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π


Δείτε ακόμη: