15/11/14

Ο ουρανός και οι πλανήτες από 20/10/2014 έως και 16/11/2014