24/3/14

Η σκέψη της ημέρας

''Γεύσεις'' που συναρπάζουν … 

... οι ανάγκες που γνέφουν τη ροή … 

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου