29/3/14

Σελήνη Κενής Πορείας Απρίλιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Απρίλιος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)01 Απριλίου: από χθες έως 08:20
02  Απριλίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03  Απριλίουαπό 09:43 έως 14:48
04  Απριλίου:από  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
05  Απριλίουαπό 17:55 έως αύριο
06  Απριλίουαπό χθες έως 00:40

07 
 Απριλίουαπό 21:14 έως αύριο
08  Απριλίου:από χθες έως 12:50
  09  Απριλίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
10  Απριλίου  από 09:26 έως αύριο
11  Απριλίουαπό χθες έως 01:08
12  Απριλίουαπό 20:12 έως αύριο
13  Απριλίουαπό χθες έως 11:33

14 
 Απριλίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
15  Απριλίουαπό 10:42 έως 19:20
16  Απριλίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
17  Απριλίου από 10:09 έως αύριο
  18  Απριλίουαπό χθες έως 00:44
19  Απριλίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
20  Απριλίουαπό 04:17 έως 04:28

 21  Απριλίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22  Απριλίου: από 02:21 έως 07:18
23  Απριλίουαπό 19:10 έως αύριο
24  Απριλίου από χθες έως 09:55
  25  Απριλίουαπό 23:03 έως αύριο
  26  Απριλίουαπό χθες έως 13:01
27  Απριλίουαπό 14:02 έως αύριο 

28 
 Απριλίουαπό χθες έως 17:23
29  Απριλίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
30  Απριλίουαπό 18:53 έως 23:56
Δείτε ακόμα: