13/3/14

Βιωματικά Εργαστήρια στα πλαίσια της Alterscope, αυτήν την Κυριακή 16-3-2014, από τις 17.00 έως τις 21.00 μ.μ

Βιωματικά Εργαστήρια στα πλαίσια της Alterscope, αυτήν την Κυριακή 16-3-2014, από τις 17.00 έως τις 21.00 μ.μ, στο κτίριο ''Δεξαμενές Καθαρισμού'', ''Τεχνόπολις'', Γκάζι