31/3/14

Η σκέψη της ημέρας ... Νιώσε τη δύναμη της συντονιστικής κατεύθυνσης …Νιώσε τη δύναμη της συντονιστικής κατεύθυνσης …που αναμοχλεύει τον διελαύνοντα 

 ήχο … την ακούσια θέση ψυχικής ανάτασης … που ενσωματώνει τη δόνηση  … 

δόνηση, Eλεύθερη …  δόνηση, Aλχημιστικής διαδικασίας!Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου