22/3/14

Η σκέψη της ημέρας !

Η δύναμη της όρασης, είναι δύναμη ακοής ! 

Δύναμη σύνθετης προσέγγισης, που ενσωματώνει τον 

Ήλιο που ανατέλλει !
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου