29/3/14

Η σκέψη της αλλαγής …


Αφιερωμένο ...
Η σκέψη της αλλαγής … 

... φωλιάζει από σκηνικά ανύπαρκτα στο νου ! 


Πηγάζει από το ήθος της εσωτερικής ανάκαμψης ... που από θέση ρουά ... 

κραυγάζει τη νίκη που ολόγυρα αντηχεί !


Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου