22/3/14

Η σκέψη της ημέρας

Η αίσθηση της πνευματικής αποκορύφωσης ... 

ελαχιστοποίησε τη δύναμη του ορατού λόγου, 

εμπνέοντας με επιτυχία ... την ενεργό δράση !

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου