23/3/14

Η σκέψη της ημέρας

Η Αρχή της δημιουργικής έκφρασης, 

πόσο ''αρχή'' ... μπορεί να είναι; 


Είναι ... ; 


Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου