16/12/13

Πανσέληνος Δεκεμβρίου σε σύνοδο με το Γαλαξιακό κέντρο !

Η Αυριανή Πανσέληνος σε σύνοδο με το Γαλαξιακό κέντρο,

μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε, 

να πληροφορηθούμε

 και να ενατοποθετήσουμε αιτήματα και επιθυμίες !