16/12/13

Σελήνη 14 ημερών στους Διδύμους (16/12/2013) από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη 14 ημερών στους Διδύμους

(16/12/2013)

από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου



14 ημερών στους Διδύμους


Η Σελήνη σε εξάγωνο με τον Ουρανό στις 01:37

Η Σελήνη σε αντίθεση  με τον Ερμή  στις 20:17


Η Σελήνη σε απόσταση 150 μοιρών από τον Πλούτωνα στις 05:47

Η Σελήνη σε απόσταση 135 μοιρών από την Αφροδίτη στις 11:06

Η Σελήνη σε απόσταση 30 μοιρών από το Δία στις 20:23

Ο Ερμής σε απόσταση 150 μοιρών από το Δία στις 21:02

Η Σελήνη σε απόσταση 150 μοιρών από το Δία

Η Σελήνη σε απόσταση 150 μοιρών από τον Κρόνο στις 22:01


Ο Ήλιος σε παραλληλία από τον Ερμή στις 05:58






 Δείτε ακόμα