27/12/13

Σελήνη Κενής Πορείας Ιανουάριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Ιανουάριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


01 Ιανουαρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02 Ιανουαρίου από 13:12 έως 19:03
 03 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
04 Ιανουαρίουαπό 03:47 έως 18:58
05 Ιανουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
06 Ιανουαρίουαπό 11:44 έως 21:45
07 
Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

08 Ιανουαρίουαπό 18:22 έως αύριο
  09 Ιανουαρίου: από χθες έως 04:24
10 Ιανουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
11 Ιανουαρίου: από 12:58 έως 14:26
12 Ιανουαρίουαπό 23:33 έως μεθαύριο

13 ΙανουαρίουΣ.Κ/Π από χθες
14 
Ιανουαρίου: από χθες έως 02:25
15 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
16 Ιανουαρίου από 06:52 έως 15:00
17 Ιανουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  18 Ιανουαρίουαπό 10:51 έως αύριο
19 Ιανουαρίουαπό χθες έως 03:23

20 Ιανουαρίου: από 22:55 έως αύριο
 21 Ιανουαρίου: Σ.Κ/Π από χθες
 22 Ιανουαρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23 Ιανουαρίου από 05:50 έως 23:43
24 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  25 Ιανουαρίου: από 15:55 έως αύριο
  26 Ιανουαρίουαπό χθες έως 05:13

27 Ιανουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
28 
Ιανουαρίουαπό 00:02 έως 07:04
  29 Ιανουαρίουαπό 18:47 έως αύριο 
30 Ιανουαρίου: από χθες έως 06:33
31 Ιανουαρίουαπό 18:45 έως αύριο