8/12/13

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου Alterscope Δ Ε Θ ΥπερΝόησις

Από την ομιλία  Ολιστική Αστρολογία στη ΔΕΘ, Alterscope, ΥπερΝόησις,

Θεσσαλονίκη 1 Δεκεμβρίου 2013