27/12/13

Οι Εκλείψεις του 2014

Εκλείψεις 2014 
1. Ολική έκλειψη Σελήνης,

στις 15 Απριλίου 2014 στις 10:43 

στην 25'16' του Ζυγού 


2. Δακτυλοειδής έκλειψη Ηλίου,

στις 29 Απριλίου στις 09:15

στην 08,52 του Ταύρου


3. Ολική έκλειψη Σελήνης,

στις 08 Οκτωβρίου στις 13:52

στην 15'05' του Κριού


4. Μερική έκλειψη Ηλίου,

στις 24 Οκτωβρίου στις 00:58

στην 0,25 του Σκορπιού Δείτε ακόμη :