26/4/15

'ΗΛΙΟΣ & ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

  ΗΛΙΟΣ 

Η πιο ισχυρή Ψυχολογική Λειτουργία,

''ΘΕΛΗΣΗ''
Σύμβουλο Ολιστικής Αστρολογίας
Ερευνήτρια Αστρολογίας
Reiki Master Teacher