30/4/15

Άρης & Αστρολογικά Χαρακτηριστικά !

ΑΡΗΣ

''ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ''''Διεκδίκηση''
''Μαχητικότητα'' 
''Ενεργητικότητα''Σύμβουλο Ολιστικής Αστρολογίας
Ερευνήτρια Αστρολογίας
Reiki Master Teacher