26/4/15

Σελήνη Κενή Πορείας ΜAIOΣ 2015 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενή Πορείας
Μάιος 2015 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*.
 01 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 02 Μαΐου: από 17:03 έως αύριο
 03 Μαΐου: από χθες έως 04:47

 04 Μαΐου: από δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 05 Μαΐουαπό 04:49 έως 14:13
 06 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
07 Μαΐου: από 20:51 έως 21:16
 08 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 09 Μαΐουαπό 23:35 έως αύριο
 10 Μαΐου: από χθες έως 2:22

11 Μαΐουαπό 13:36 έως αύριο
12 Μαΐουαπό χθες έως 05:53
13 Μαΐουαπό 19:55 έως αύριο
14 Μαΐου: από χθες έως 08:13
15 Μαΐου: από 15:04 έως αύριο
 16 Μαΐουαπό χθες έως 10:02
 17 Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

 18 Μαΐουαπό 07:13 έως 12:27
 19 Μαΐουαπό 20:57 έως αύριο
20 Μαΐου: από χθες έως 16:56
 21 Μαΐουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22 Μαΐουαπό 03:36 έως αύριο
 23 Μαΐου: από χθες έως 00:42
 24 Μαΐου: από 13:50 έως αύριο

 25 Μαΐου: από χθες έως 11:52
26 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
27 Μαΐου: από 05:21 έως αύριο
28 Μαΐου: από χθες έως 00:42
29 Μαΐου23:20 έως αύριο
30 Μαΐου: από χθες έως 12:34
31 Μαΐου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π

© 2009 - 2015: Ουρανοκατέβατοι