8/2/16

αυτό θα πει φωτογράφος ....... όχι αστεία !