29/2/16

Σελήνη Κενή Πορείας Μάρτιος 2016
Σελήνη Κενή Πορείας
Μάρτιος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα) 1 Μαρτίου
από χτες έως 01:56

 Μαρτίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 3  Μαρτίου: 
από 04:55 έως 12:01

 4  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 5  Μαρτίου
από 18:05 έως 18:22 6  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 7  Μαρτίου
από 10:46 έως 21:08

 Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 Μαρτίου
από 03:54 έως 21:40

10  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

11  Μαρτίου
από 20:24 έως 21:44

 12  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π 13  Μαρτίου
από 11:46 έως 23:03

14  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 15  Μαρτίου
από 19:03 έως αύριο

16  Μαρτίου
από χτες έως 02:57

17  Μαρτίου
από 06:09 έως 09:54

18  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

19  Μαρτίου
από 22:43 έως αύριο20  Μαρτίου
από χτες έως 19:39

21  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22  Μαρτίου
από 05:55 έως αύριο

 23  Μαρτίου
από χτες έως 07:23

 24  Μαρτίου
από 22:55 έως αύριο

 25  Μαρτίου
από χτες έως 20:09

 26  Μαρτίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π27  Μαρτίου
από 10:25 έως αύριο

 28  Μαρτίου
από χτες έως 09:46

29 Μαρτίου:
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

30 Μαρτίου:
από 04:55 έως 20:45

31 Μαρτίου:
δεν έχουμε Σ.Κ/Π