31/1/16

Σελήνη Κενή Πορείας - Φεβρουάριος 2016Σελήνη Κενή Πορείας
Φεβρουάριος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


1ο 7ήμερο:
 1 Φεβρουαρίου
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

2 Φεβρουαρίου: 
από 02:35 έως 17:50

 3 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 4 Φεβρουαρίου: 
από 12:04 έως αύριο

 5 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 02:44

 6 Φεβρουαρίου: 
από 17:54 έως αύριο

 7 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 07:59


2ο 7ήμερο:
8 Φεβρουαρίου: 
από 16:39 έως αύριο

9 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 10:31

10 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

11 Φεβρουαρίου: 
από 06:25 έως 11:55

 12 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 13 Φεβρουαρίου: 
από 12:32 έως 13:35

14 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π


3ο 7ήμερο:
 15 Φεβρουαρίου: 
από 12:54 έως 16:35

16 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

17 Φεβρουαρίου: 
από 18:37 έως 21:24

18 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

19 Φεβρουαρίου: 
από 16:36 έως αύριο

 20 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 04:17

21 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π


4ο 7ήμερο:
 22 Φεβρουαρίου: 
από 03:17 έως 13:24

 23 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

 24 Φεβρουαρίου: 
από 16:22 έως αύριο

 25 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 00:41

 26 Φεβρουαρίου: 
από 13:18 έως αύριο

 27 Φεβρουαρίου: 
από χτες έως 13:26

 28 Φεβρουαρίου: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π


29 Φεβρουαρίου:
από 21:55 έως αύριο