5/10/15

Σελήνη Κενή Πορείας Οκτώβριος 2015


Σελήνη Κενή Πορείας
Οκτώβριος 2015 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)* 01 Οκτωβρίου: από 13:44 έως 23:03
 02 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03 Οκτωβρίου: από 20:18 έως αύριο
 04 Οκτωβρίου: από χθες έως 03:22

05 Οκτωβρίου: από 14:04 έως αύριο
06 Οκτωβρίου: από χθες έως 11:31
 07 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 08 Οκτωβρίου: από 00:10 έως 22:50
 09 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 10 Οκτωβρίου: από 01:12 έως αύριο
11 Οκτωβρίου: από χθες έως 11:45

 12 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 13 Οκτωβρίου: από 03:06 έως αύριο 
14 Οκτωβρίου: από χθες έως 00:38
15 Οκτωβρίου: από 03:58 έως αύριο
 16 Οκτωβρίου: από χθες έως 12:18
 17 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 18 Οκτωβρίου: από 11:48 έως 21:52

 19 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 20 Οκτωβρίου: από 23:31 έως αύριο
21 Οκτωβρίου: από χθες έως 04:38
22 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 23 Οκτωβρίου: από 07:22 έως 08:18
 24 Οκτωβρίου: από 14:18 έως αύριο
 25 Οκτωβρίου: από χθες έως 08:22

 26 Οκτωβρίου: από 14:25 έως αύριο
 27 Οκτωβρίου: από χθες έως 08:07
 28 Οκτωβρίου: από 17:20 έως αύριο
 29 Οκτωβρίου: από χθες έως 08:24
 30 Οκτωβρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 31 Οκτωβρίου: από 04:52 έως 11:09


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)