31/10/15

Μια εικόνα 1000 λέξεις, 1000 εικόνες μία λέξη. ''Άνθρωπος''