1/10/14

Το γέλιο λειτουργεί στον εγκέφαλο όπως ο διαλογισμόςΟ δρ Berk αναφέρει τα εξής: «Ανακαλύψαμε ότι το χιούμορ και το γέλιο διατηρούν ταλαντώσεις γάμμα υψηλού εύρους. Τα κύματα γάμμα είναι η μόνη συχνότητα που βρίσκεται σε όλα τα μέρη του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι το χιούμορ εμπλέκει ολόκληρο τον εγκέφαλο. Πρόκειται δηλαδή για μια ολοκληρωτική εγκεφαλική εμπειρία με τα γάμμα κύματα και το χιούμορ να λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τον διαλογισμό. Το γέλιο αποτελεί μια μορφή άσκησης για τον εγκέφαλο. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική, διότι επιτρέπει στο άτομο να σκέφτεται πιο καθαρά και να έχει πιο ολοκληρωμένες σκέψεις. Αποτελεί σημαντική αξία για όσους πρέπει ή θέλουν να επανεξετάσουν, να αναδιοργανώσουν ή να αλλάξουν διάφορες πτυχές της ζωής και των εμπειριών τους, κι αυτό θα τους κάνει να αισθάνονται περισσότερο συγκεντρωμένοι».