16/9/14

Η σκέψη της ημέρας


''Όταν η Θέληση γίνεται Γέφυρα'' 

Κ.Β