13/9/14

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ