28/9/14

Σελήνη Κενής Πορείας, Οκτώβριος 2014, από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Οκτώβριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)
01 Οκτωβρίου: από χθες έως 07:41
02  Οκτωβρίουαπό 19:18 έως αύριο
 03 Οκτωβρίου:από χθες έως 11:00
04  Οκτωβρίου:από 21:32 έως αύριο
05  Οκτωβρίουαπό χθες έως 12:24

06 Οκτωβρίουαπό 22:38 έως αύριο
07 Οκτωβρίουαπό χθες έως 13:07
08  Οκτωβρίου:από 17:20 έως αύριο 
(ολική έκλειψη)
  09 Οκτωβρίουαπό χθες έως 14:44
10 Οκτωβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
11 Οκτωβρίουαπό 03:49 έως 18:51
12  Οκτωβρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π

13  Οκτωβρίουαπό 20:58 έως αύριο
14 Οκτωβρίου από χθες έως 02:30
15 Οκτωβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
16  Οκτωβρίουαπό 02:27 έως 13:29
17 Οκτωβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  18  Οκτωβρίουαπό 16:10 έως αύριο
19  Οκτωβρίουαπό χθες έως 02:08

20  Οκτωβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21  Οκτωβρίου: από 06:30 έως 14:12
 22 Οκτωβρίου:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23 Οκτωβρίουαπό 20:22 έως αύριο
24  Οκτωβρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
(μερική έκλειψη)
  25 Οκτωβρίουαπό 19:11 έως αύριο
  26 Οκτωβρίουαπό χθες έως 06:40

27  Οκτωβρίουαπό 18:18 έως αύριο
28  Οκτωβρίου:από χθες έως 12:03
29  Οκτωβρίου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
30  Οκτωβρίου: από 05:01 έως 15:52
31  Οκτωβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π