27/6/14

Η Εσωτερική Πλευρά της Αστρολογίας - Μέρος Ι (Αστρολογία και Ιερό, Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου)Συμμετέχω με την παρουσίαση μου, 

΄΄Αστρολογία και Ιερό'' 
από το 28:05 έως το 43:32