10/6/14

Ελεύθερη Παρουσίαση. ''Η Εσωτερική πλευρά της Αστρολογίας''. Παρασκευή 13 Ιουνίου, Κ.Υ.Β.Ε Περιστερίου