18/6/14

28η έκθεση βιβλίου, 20 Ιουνίου, 06 Ιουλίου, από τις 19:00 - 23:00