26/6/14

Σελήνη Κενής Πορείας, Αύγουστος 2014, Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Αύγουστος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)
01 Αυγούστου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02  Αυγούστουαπό 05:58 έως αύριο
 03 Αυγούστου:από χθες έως 05:57

04  Αυγούστουαπό 20:43 έως αύριο
05  Αυγούστουαπό χθες έως 13:19
06 Αυγούστουαπό 17:52 έως αύριο
07 Αυγούστου: από χθες έως 16:38
08  Αυγούστου:δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  09 Αυγούστουαπό 11:09 έως 16:52
10  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

11 Αυγούστουαπό 01:12 έως 15:55
12  Αυγούστουαπό 19:01 έως αύριο
13  Αυγούστουαπό χθες έως 16:00
14  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
15  Αυγούστουαπό 18:50 έως 18:58
16  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
17 Αυγούστουαπό 15:26 έως αύριο

  18  Αυγούστουαπό χθες έως 01:41
19  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
20  Αυγούστου: από 05:54 έως 11:45
 21  Αυγούστου: από 22:43 έως αύριο
 22 Αυγούστου: από χθες έως 23:49
23  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
24  Αυγούστου από 11:26 έως αύριο

  25  Αυγούστουαπό χθες έως 12:33
  26 Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
27  Αυγούστουαπό 05:29 έως αύριο
28  Αυγούστου: από χθες έως 00:54
29  Αυγούστου:από 19:00 έως αύριο
30  Αυγούστου: από χθες έως 11:53
31  Αυγούστουδεν έχουμε Σ.Κ/ΠΔείτε ακόμα: