26/9/13

Σελήνη Κενής Πορείας Οκτώβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Οκτώβριος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/10: από 07:48 έως 21:52
02/10 δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03/10από 21:57 έως αύριο
04/10: από χθες έως 05:59
05/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
06/10από 01:28 έως 11:33
07/
10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
08/10από 07:54 έως 15:21

 
 09/
10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
10/10: από 13:10 έως 18:17
  11/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
12/10από 03:04 έως 21:00
13/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
14/
10: από 23:28 έως αύριο
15/10: από χθες έως 00:06

16/
10από 10:15 έως αύριο
17/10 από χθες έως 04:17
  18/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
19/10: από 02:38 έως 10:27
20/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21/10: από 00:02  έως 19:14
 22/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π

23/10από 03:35 έως αύριο
24/10: από χθες έως 06:36 
  25/10: από 23:31 έως αύριο
  26/10από χθες έως 19:12 
27/10δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
28/
10: από 14:26 έως αύριο
  29/10από χθες έως 05:45 

30/
10δεν έχουμε Σ.Κ/Π 
31/10: από 04:48 έως 14:22