24/9/13

Αστρολογική Πυξίδα τεύχος 1ο, Παρουσίαση Περιοδικού